���� ������
עברית  
תמונת האמן ומוצריו

Shula Asher Rosenblatt

Art Type: Glass Jewelry
Color, beauty, & love characterize my works of art.


One of a kind, fused glass jewelry, hand made special & luxurious dicroic glass melted in a kiln.

Unique design.
Nachalat Binyamin 3
052-3538027
03-6993389
Anona Design אתרי אינטרנט איכותיים פותח במקור על ידי אפריקום מערכות
Original vision & Operation
by Conceptrio
© כל הזכויות שמורות
לעמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין
info@nachlat-binyamin.com
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4080831-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();