מידע בעברית

Activity Hours

Nachlat Binyamin arts and crafts fair is open on Tuesdays and Fridays.

The activity hours are as follows:
During the winter
Tuesdays     10:00 - 17:00
Fridays         10:00 - 16:30

During the Summer - June
Tuesdays     10:00 - 18:00
Fridays         10:00 - 17:00

On July-August, the fair is opened on Tuesdays untill 18:00.
On September, the fair is opened on Tuesdays untill 17:00.

Contact Us Homepage
Anona Design אתרי אינטרנט איכותיים פותח במקור על ידי אפריקום מערכות
Original vision & Operation
by Conceptrio
© כל הזכויות שמורות
לעמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין
info@nachlat-binyamin.com

hogan hogan outlet scarpe hogan