Information in English
מידע ברשתהיסטוריהמולטימדיהחדשות המדרחובמידע והתמצאותמי אנחנו

הצבת דוכן במדרחוב

הצבת דוכן במדרחוב

האתר מספק מידע בלבד. תהליכי הרישום והקבלה נעשים אך ורק דרך מינהלת המדרחובעל מנת להתקבל למדרחוב יש לעבור ועדה קבלה


שלב ראשון: יש לגשת למשרד מינהלת המדרחוב ברחוב מוהליבר 38, תל-אביב
בימים א'-ו'  17:00-10:00 ולהגיש 5-6 תמונות של העבודות ולמלא טופס ובו פרטים אישיים.

שלב שני: התמונות של העבודות יבחנו על ידי ועדת מיון ראשונית .

שלב שלישי: העוברים את השלב השני יזומנו ע"י מינהלת המדרחוב לועדת קבלה.

הערות חשובות לתשומת לבכם: :
תהליך הקבלה ליריד האומנים מנוהל ע"י מינהלת המדרחוב, עיריית תל-אביב-יפו
תנאי הקבלה ליריד נקבעו על ידי עיריית תל-אביב-יפו.
אין אפשרות לקבל טופס הרשמה דרך אתר זה.
אין אפשרות לשלוח תמונות של עבודות דרך אתר זה.


 
בברכת הצלחה,
האומנים


יצירת קשר ראשי
Anona Design אתרי אינטרנט איכותיים פותח במקור על ידי אפריקום מערכות
Original vision & Operation
by Conceptrio
© כל הזכויות שמורות
לעמותת אומני מדרחוב נחלת בנימין
info@nachlat-binyamin.com

hogan hogan outlet scarpe hogan